משנה זרם

משנה זרם ללוחות חשמל

משנה זרם ללוחות חשמל

משנה זרם ללוחות חשמל נתונים טכניים נתונים טכניים משנה זרם ללוחות חשמל תחום  20/5-5000/5  ניתן לייצר לפי דרישת לקוח בגדלים

‏‏משנה זרם נפתח

‏‏משנה זרם נפתח

‏‏משנה זרם נפתח נתונים טכניים נתונים טכניים משנה זרם ללוחות חשמל תחום  20/5-5000/5  ניתן לייצר לפי דרישת לקוח בגדלים ופתחים