מתנע רך

מתנע רך חד/תלת פזי

מתנע רך חד/תלת פזי

מתנע רך חד/תלת פזי תיאור נתונים טכניים תיאור מתנע רך – תפקידו להתניע את המנוע בהדרגה נתונים טכניים מתנעים רכים